Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
31-128 Kraków - Stare Miasto, ul. Karmelicka 28/9A
tel./fax 012 430-19-20, 626-94-30
e-mail: biuro@profilaktyczny.pl, www.profilaktyczny.pl
Marek Kotański w Teatrze Profilaktycznym - więcej »
Narkotyki - nie dla mojego dziecka

„Narkotyki - nie dla mojego dziecka”
Szkolenie dla rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii
 
Zjawisko narkotyków, narkomanii i innych „legalnych” substancji psychoaktywnych zażywanych przez dzieci i młodzież a świadomość rodziców i współpraca z wychowawcą i innymi osobami?

 
Nasze szkolenie profilaktyczne dla rodziców prowadzi pedagog pracownik Studia Profilaktyki Społecznej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Całość spotkania uzupełniają sceny profilaktyczne w wykonaniu aktorów naszego Teatru, które dają rodzicom możliwość wejścia w świat współczesnej młodzieży, widzianej jej oczyma, z jej problemami, zagrożeniami, podejmowaniem decyzji i konsekwencjami dokonywania wyborów. Jak pokazuje nasze doświadczenie, tego typu szkolenia wzbogacone fragmentami naszych spektakli spotykają się z żywym zainteresowaniem ze strony rodziców, którzy nierzadko doświadczają wrażenia podobieństw przedstawianych sytuacji do sytuacji z ich życia, czasem oglądanie to połączone jest ze wzruszeniem, zawsze z refleksją… Pomaga to zaktywizować uczestników i rozmawiać na konkretnych przykładach. Ta oryginalna forma pracy z rodzicami im samym umożliwia później znalezienie wielu pretekstów do rozmowy z dziećmi na temat środków odurzających.
 
Nowe wyzwania, jakie stają dziś przed rodzicami, opiekunami, to m.in. głośny ostatnio problem tzw. „dopalaczy” (BZP). Są to wciąż legalne substancje psychoaktywne, których działanie i skutki zażywania, praktycznie niczym nie różnią się od działania „klasycznych” narkotyków. Narkotyki te, przez to, że są łatwo dostępne i legalne, ukazują nam niewydolność zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, nie tylko w Polsce, w sposób dotkliwy i jaskrawy. Problem jest poważny, bo np. z ostatnich badań prowadzonych w Niemczech wynika, że jeden z tych środków ma czterokrotnie silniejsze działanie od haszyszu… Cynizm producentów „dopalaczy” polega m.in. na tym, że na opakowaniach tych środków piszą ”Produkt nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Produkt przeznaczony wyłącznie do celów kolekcjonerskich”.
 
 
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz inne akty prawne pozwalają również rodzicom spojrzeć na prawa i obowiązki ich dzieci oraz ich samych z perspektywy przepisów, którym podlegają na co dzień nauczyciele, wychowawcy będący funkcjonariuszami publicznymi.
 
 
Harmonogram szkolenia „Narkotyki - nie dla mojego dziecka”:
 
Przedstawienie faktów i mitów dotyczących, narkotyków, „dopalaczy „BZP” i sterydów
 1. Omówienie mechanizmów uzależnienia od narkotyków: fizycznego, psychicznego, społecznego
 2. Przedstawienie faktów i mitów dotyczących, narkotyków, „dopalaczy „BZP” i sterydów
 3. Scena profilaktyczna nr 1 (Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego)
 4. Zagrożenia związane ze „ścieżką inicjacyjną”
 5. Najczęstsze sposoby stosowane przez dzieci i młodzież w celu ukrycia przed rodzicami faktu zażywania narkotyków, anabolicznych środków sterydowych. Slang, moda, gadgety.
 6. BZP- „dopalacze”- „co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?”
 7. „Tylko ten jeden raz”- najczęstsze „pułapki myślenia” dzieci i młodzieży sięgającej po raz pierwszy po niedozwolone środki psychoaktywne
 8. Scena profilaktyczna nr 2
 9. Jak skutecznie zapobiec inicjacji narkotykowej?
 10. Prezentacja atrap narkotyków, krótki opis działania najbardziej „popularnych” narkotyków, sterydów i BZP- „dopalaczy”
 11. Sygnały świadczące o tym, że nastolatek sięga po niedozwolone środki odurzające
 12. Skutki krótkotrwałe i długotrwałe zażywania substancji odurzających przez nastolatków
 13. Scena profilaktyczna nr 3
 14. Co zrobić w sytuacji, gdy znajdziemy u naszego dziecka narkotyki?
 15. Jak postępować z dzieckiem, gdy dowiemy się, że ma za sobą inicjację narkotykową?
 16. Co oznacza sformułowanie ”właściwe relacje z dzieckiem”?
 17. Przedstawienie sposobów skutecznej komunikacji z dzieckiem / nastolatkiem (komunikacja werbalna i niewerbalna , stawianie granic , konsekwencja , aktywne słuchanie)
 18. Moja rola jako rodzica we współpracy ze szkołą
 19. Pytania,
 20. Podsumowanie, wnioski,
 21. Zakończenie
 
Prowadzenie: pedagog mgr Marta Rzymowska- Studio Profilaktyki Społecznej
Aktorzy: Aleksandra Soroko , Grzegorz Echert
Czas trwania: ok. 55 minut

 

Cena:
1353,00 zł brutto / 1 program 

 

Zapewniamy pełne wyposażenie techniczno-akustyczne