Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
31-128 Kraków - Stare Miasto, ul. Karmelicka 28/9A
tel./fax 012 430-19-20, 626-94-30
e-mail: biuro@profilaktyczny.pl, www.profilaktyczny.pl
Marek Kotański w Teatrze Profilaktycznym - więcej »
Bicie jest głupie!

„Bicie jest głupie!”
Szkolenie dla rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy
 
Zjawisko przemocy wobec dzieci, przemocy rówieśniczej a świadomość rodziców i współpraca z wychowawcą i innymi osobami

Szkolenie dla rodziców prowadzi pedagog - pracownik Studia Profilaktyki Społecznej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Całość spotkania uzupełniają sceny profilaktyczne w wykonaniu aktorów Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego, które dają rodzicom możliwość „wejścia w świat” współczesnej młodzieży, widziany jej oczyma, z jej problemami, zagrożeniami, podejmowaniem decyzji i konsekwencjami dokonywania wyborów. Jak pokazuje nasze doświadczenie, tego typu szkolenia wzbogacone fragmentami naszych spektakli spotykają się z żywym zainteresowaniem ze strony rodziców, którzy nierzadko doświadczają wrażenia podobieństw przedstawianych sytuacji do sytuacji z ich własnego życia, czasem oglądanie to połączone jest ze wzruszeniem, zawsze z refleksją. Pomaga to zaktywizować rodziców i rozmawiać na konkretnych przykładach. Ta autorska koncepcja pracy z rodzicami, umożliwia im samym znalezienie później wielu pretekstów do rozmowy z własnymi dziećmi.
 
Kontekst psychologiczny takich sytuacji, reakcje ich uczestników, często silne emocje- to kwestie, które jak pokazuje nasze doświadczenie, interesują dorosłych i stanowią asumpt do często żywiołowych dyskusji z ekspertami oraz stanowią ważny element współpracy szkoły z opiekunami dzieci.
 
 
 
Wszystkie nowoczesne programy profilaktyczne oparte są na wzmacnianiu czynników chroniących, a więc przede wszystkim uwzględniają w tym procesie rolę rodziców, ich relacji z dzieckiem, porozumieniem…, Bo to nie szkoła, nie środowisko rówieśnicze, itd., ale właśnie rodzice mają decydujący wpływ na to, czy dziecko sięgnie po narkotyki, czy też nie? Czy będzie podlegało przemocy w szkole, albo czy będzie stosowało przemoc względem rówieśników? Niektóre dzieci ukrywają swój problem, co wcale nie musi oznaczać, że nie mają do swoich rodziców zaufania. Może po prostu nie chcą przysparzać swoim rodzicom kolejnych problemów, wstydzą się, albo po prostu nie potrafią same zdiagnozować przyczyny swoich problemów, „biorąc winę na siebie”. To głównie takie dzieci unikają szkoły, nie chcą do niej chodzi, stronią od koleżanek i kolegów na podwórku, miewają objawy chorobowe, typu ból głowy, brzucha, gorączka- wszystko to może dowodzić, że są ofiarami prześladowania ze strony rówieśników. Reakcje rodziców podejrzewających, że dziecko zażywa niedozwolone substancje psychoaktywne lub jest ofiarą prześladowania w szkole nie zawsze bywają właściwe. Temu poświęcamy „lwią część” spotkań z rodzicami, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad właściwym postępowaniem w sytuacji, gdy w domu pojawi się poważny problem…
 
Harmonogram szkolenia „Bicie jest głupie!”:
 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących zachowań krzywdzących- przemoc, agresja, złość, autoagresja, emocje, syndrom wyuczonej bezradności
 2. Przemoc i jej rodzaje- fizyczna, psychiczna, zaniedbania
 3. Scena profilaktyczna nr 1 (Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego)
 4. Mity i fakty związane z zachowaniami krzywdzącymi (dane statystyczne, wyniki badań prowadzonych w tzw. „porządnych rodzinach”)
 5. Emocje. Sposoby radzenia sobie z emocjami negatywnymi
 6. Scena profilaktyczna nr 2
 7. Asertywność jako postawa między agresją a uległością
 8. Przyczyny powstawania przemocy
 9. Naśladowanie negatywnych zachowań osób znaczących- od rodziców, opiekunów do starszych kolegów, idoli
 10. Społeczne przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych
 11. „Kult przemocy” w środkach masowego przekazu, kinie i grach komputerowych
 12. Problematyka przemocy- przykładowe sytuacje przeradzania się agresji w przemoc, charakterystyka psychologiczna uczestników sytuacji przemocy
 13. Scena profilaktyczna nr 3
 14. Cechy wspólne rodzin, w których często dochodzi do przemocy. Cykl przemocy
  • opis zjawiska
  • sprawca a ofiara, charakterystyczne sposoby reagowania
 15. Agresja i przemoc a patologie społeczne- alkoholizm, narkomania
 16. Stres i sposoby redukcji stresu oraz metody relaksacji
 17. Sposoby skutecznej komunikacji z dzieckiem
 18. Bariery –czyli co nam przeszkadza w komunikacji
 19. „Razem możemy więcej!”- współpraca rodziców ze szkołą
 20. Problematyka zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
 21. Pytania
 22. Podsumowanie, wnioski
 
Prowadzenie: pedagog mgr Marta Rzymowska- Studio Profilaktyki Społecznej
Aktorzy: Aleksandra Soroko , Grzegorz Echert
Czas trwania: ok. 55 minut

 

Cena:
1353 zł brutto / 1 program 

 

Zapewniamy pełne wyposażenie techniczno-akustyczne