Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
31-128 Kraków - Stare Miasto, ul. Karmelicka 28/9A
tel./fax 012 430-19-20, 626-94-30
e-mail: biuro@profilaktyczny.pl, www.profilaktyczny.pl
Marek Kotański w Teatrze Profilaktycznym - więcej »
Narkotyki, "dopalacze" i inne "legalne" substancje psychoaktywne w mojej klasie?

„Narkotyki, „dopalacze” i inne „legalne” substancje psychoaktywne w mojej klasie?”
Seminarium warsztatowe dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania narkomanii
 
Jak rozpoznać, że uczeń jest pod wpływem środka odurzającego i sposoby skutecznego przeciwdziałania zjawisku narkomanii wśród uczniów w oparciu o obowiązki nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego z wykorzystaniem możliwości wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego

Proponujemy Państwu Nauczycielom udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga Studia Profilaktyki Społecznej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy na temat narkomanii i jej epidemiologicznego charakteru. Poruszane tematy pogłębią umiejętności pomocne przy zapobieganiu zjawisku narkomanii w środowisku szkolnym. Seminarium oparte jest na formule łączącej w sobie część teoretyczną z warsztatami. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiane przez SPS NPDN, honorowane są przy awansie zawodowym nauczycieli.
 
 
 
Cele:
  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami na temat używania i nadużywania środków odurzających, w tym m.in. BZP- tzw. „dopalaczy”.
  • Omówienie przyczyn używania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.
  • Uzyskanie odpowiedzi na pytanie: co zrobić, gdy uczeń zażywa narkotyki? Problemy widziane z perspektywy obowiązków nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.
  • Zdobycie wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego.
 
Przebieg zajęć:
  • Omówienie podstawowych pojęć związanych z problematyką przeciwdziałania narkomanii.
  • Podział substancji psychoaktywnych. Omówienie połączone z prezentacją atrap najczęściej używanych narkotyków oraz BZP-„dopalaczy” i innych „legalnych” substancji psychoaktywnych
  • Jak rozpoznać, czy nastolatek znajduje się pod wpływem środka odurzającego?
  • Zapoznanie uczestników z dostępnymi na polskim rynku testami do badań analityczno - toksykologicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie rodzaju zażytego narkotyku.
  • Edukacja nieformalna (problematyka zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży) jako alternatywa do zażywania środków odurzających.
  • Możliwości uzyskania wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego
 
 
Prowadzenie: Pedagog; Marta Rzymowska -SPS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Czas trwania: ok. 55 minut
Ilość uczestników: do 30 osób

 

Cena: 1353 zł brutto / 1 szkolenie

Ważne! Do szkoleń dla nauczycieli dołączamy pakiety szkoleniowe dla 30 osób z zaświadczeniem o ich ukończeniu wystawione przez Studio Profilaktyki Społecznej Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN.