Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
31-128 Kraków - Stare Miasto, ul. Karmelicka 28/9A
tel./fax 012 430-19-20, 626-94-30
e-mail: biuro@profilaktyczny.pl, www.profilaktyczny.pl
Marek Kotański w Teatrze Profilaktycznym - więcej »
Szkoła wolna od przemocy

„Szkoła wolna od przemocy”
Seminarium warsztatowe dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy
 
Rozpoznawanie zjawiska przemocy psychicznej i fizycznej oraz sposoby przeciwdziałania przemocy w oparciu o obowiązki nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego z wykorzystaniem możliwości wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego

Proponujemy Państwu Nauczycielom udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga Studia Profilaktyki Społecznej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Zakres tematyczny spotkania obejmuje omówienie: podstawowych pojęć związanych z tematem, przyczyn powstawania negatywnych zjawisk w społeczeństwie i ich występowania w szkole, obowiązujących uregulowań prawnych i ich konotacji z praktyką dnia codziennego, praktyczne „przepracowanie” zadań szkoły w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki oraz szczegółowe omówienie zasad interwencji i postępowania w przypadkach wymagających zdecydowanego podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych związanych z występowaniem zjawisk agresji i przemocy. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiane przez SPS NPDN, honorowane są przy awansie zawodowym nauczycieli.
 
 
Cele:
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy
 • Nabycie praktycznych umiejętności pomocnych przy rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w szkole
 • Zapoznanie uczestników z objawami nadpobudliwości oraz udzielanie wskazówek przydatnych w pracy z dziećmi / młodzieżą z ADHD
 • Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami relaksacji
 • Zapoznanie uczestników z metodami skutecznej komunikacji z nastolatkiem
 
Przebieg zajęć:
 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących zachowań krzywdzących- przemoc, agresja, złość, autoagresja, emocje, syndrom wyuczonej bezradności
 • Omówienie przyczyn i podstawowych mechanizmów powstawania przemocy
 • Omówienie podstawowych reakcji uczniów podlegających przemocy i stosujących przemoc
 • Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole?
 • Działania profilaktyczne w szkole-agresja i przemoc w szkolnym programie profilaktyki
 • Omówienie pojęć związanych z innymi rodzajami zaburzeń zachowania (agresja , nadpobudliwość , lęk , uzależnienia , depresja)
 • Omówienie podstawowych symptomów świadczących o nadpobudliwości
 • Rodzaje ADHD
 • Jak rozpoznać ADHD w każdym wieku?
 • Jak pracować z dzieckiem /nastolatkiem z  ADHD
 
Prowadzenie: Pedagog; Marta Rzymowska -SPS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Czas trwania: ok. 55 minut
Ilość uczestników: do 30 osób
 
Cena: 1353 zł brutto / 1 szkolenie

Ważne! Do szkoleń dla nauczycieli dołączamy pakiety szkoleniowe dla 30 osób z zaświadczeniem o ich ukończeniu wystawione przez Studio Profilaktyki Społecznej Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN.