Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
31-128 Kraków - Stare Miasto, ul. Karmelicka 28/9A
tel./fax 012 430-19-20, 626-94-30
e-mail: biuro@profilaktyczny.pl, www.profilaktyczny.pl
Marek Kotański w Teatrze Profilaktycznym - więcej »
Przemoc zawsze boli

SEMINARIUM WARSZTATOWE DLA MŁODZIEŻY
OPARTE NA AKTYWNYM UCZESTNICTWIE MŁODZIEŻY

„Przemoc zawsze boli"
(przemoc, alkohol, narkotyki; Gimnazjum i Szkoła Ponadgimnazjalna)Złość, agresja, przemoc, to problematyka, którą wspólnie z młodzieżą omawiamy, przepracowujemy podczas seminarium „Przemoc zawsze boli”. Uzmysławiamy mechanizmy powstawania zachowań krzywdzących, ukazujemy, jak własne przekonania i działania młodzieży, mogą ranić innych. Wspólnie zastanawiamy się nie tylko nad emocjami, które towarzyszą nam wobec sytuacji związanych z przemocą, ale szukamy takich rozwiązań, które są właściwe i skuteczne. Ukazujemy również związki niektórych środków uzależniających z powstawaniem agresji i przemocy. Całość spotkania uzupełniona jest fragmentami spektakli w wykonaniu naszych aktorów, ale to głównie młodzież twórczo i aktywnie pracuje podczas tego programu. To uczestnicy wymyślają własne zakończenia scen profilaktycznych i prezentują je na scenie. Później uzasadniają i argumentują, dlaczego wybrali taki, a nie inny rodzaj rozwiązania danego problemu. Nie jest tak, że zaangażowani są tylko nieliczni z wielu, bo uwaga młodzieży skupiona jest nie tylko na samym problemie, ale też na tym, jak sobie z jego prezentacją poradzą koleżanki i koledzy. Aktorzy Teatru na zakończenie każdej sceny prezentują naszą wersję zakończenia. Psycholog komentuje całość, wspólnie z młodzieżą szukając odpowiedzi na podstawowe pytania; czy moje zachowanie może kogoś krzywdzić, co dla mnie może być/ jest krzywdzące, upokarzające, jak się zachowywać, by nie prowokować sprawców przemocy do atakowania mnie, jak się zachowywać w sytuacji, gdy wobec mnie ktoś stosuje przemoc, jak reagować będąc świadkiem przemocy, do kogo zwrócić się o pomoc i jak to zrobić bezpiecznie, wreszcie, jak skutecznie i bezpiecznie przeciwdziałać przemocy w szkole i poza nią. Nie unikamy trudnych pytań, trudnych problemów. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam jednak bezpiecznie poruszyć te kwestie, które przecież, na co dzień mogą dotyczyć uczniów, będących uczestnikami naszego seminarium. Wypracowanie prawidłowego modelu działań lub omówienie tego, który już w szkole funkcjonuje, to kolejny konkret, który zostaje po programie.

Podstawowe cele seminarium warsztatowego „Przemoc zawsze boli”:
  • uświadomienie różnic między złością, agresją i przemocą
  • poznanie form przemocy szkolnej oraz skutków dla jej ofiar
  • zapoznanie z podstawowymi technikami twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów
  • pogłębienie świadomości sytuacji ofiary i świadka przemocy
  • przedstawienie aspektów prawnych dotyczących nietrzeźwych nieletnich i sprawców przemocy
  • przekazanie informacji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich; za co odpowiadamy, w jakim zakresie i w jakim wieku?
  • wspólne wypracowanie sposobów ograniczenia występowania zjawiska przemocy w szkole
 
Szczegółowy harmonogram seminarium przesyłamy faxem lub e-mailem na życzenie


Prowadzenie: pedagog Marta Rzymowska- Studio Profilaktyki Społecznej
Aktorzy: Aleksandra Soroko, Grzegorz Echert
Czas trwania: ok. 55 minut
Ilość uczestników: do 60 osób podczas jednej realizacji
Cena: 1353 zł brutto / 1 spektakl
 

Pakiety dydaktyczne na płytach CD opracowane przez Pracownię Profilaktyki Społecznej SPS Kraków (40 ćwiczeń i zajęć). Pełne wyposażenie techniczno-akustyczne