Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
31-128 Kraków - Stare Miasto, ul. Karmelicka 28/9A
tel./fax 012 430-19-20, 626-94-30
e-mail: biuro@profilaktyczny.pl, www.profilaktyczny.pl
Marek Kotański w Teatrze Profilaktycznym - więcej »
Ważne linki

Ważne linki

 

Studio Profilaktyki Społecznej
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

www.sps.org.pl
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl
Forum Pomocy Społecznej
www.ops.pl
Ruch Czystych Serc
www.ruchczystychserc.pl
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
www.narkomania.gov.pl
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
www.ptzn.org.pl
Stowarzyszenie "MONAR"
www.monar.org
Dziecko w sieci
www.dzieckowsieci.pl
Szkoła bez przemocy
www.szkolabezprzemocy.pl
Sieciaki.pl
www.sieciaki.pl
helpline.org.pl
www.helpline.org.pl
Policja
www.policja.pl