Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
31-128 Kraków - Stare Miasto, ul. Karmelicka 28/9A
tel./fax 012 430-19-20, 626-94-30
e-mail: biuro@profilaktyczny.pl, www.profilaktyczny.pl
Marek Kotański w Teatrze Profilaktycznym - więcej »
O nas

O nas
 
      "Nowa jakość działania na polu profilaktyki, to cecha organizacji o nazwie Teatr Profilaktyczny Kraków, która swoją działalność traktuje kompleksowo. Programy profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, rodziców, opiekunów- to przedmiot aktywności Zespołu Teatru Profilaktycznego w Krakowie"- tak pisaliśmy blisko 10 lat temu na łamach pierwszego wydania oferty teatru na 1999 rok, tak pisaliśmy na podstronie "O nas" na niniejszej stronie internetowej. Od tego czasu zmieniło się wiele. Aktorzy, reżyserzy, kompozytorzy, naukowcy, terapeuci, pedagodzy, psychologowie, ludzie, którym udało się pokonać uzależnienie i dziesiątki innych osób- przychodzili i odchodzili, zostawiając w tym teatrze swoją energię, pasję, nadzieję... Zmieniał się świat, zmienialiśmy się i my. Przeobrażeniu ulegał też intensywnie świat młodych ludzi, w którym był alkohol, narkotyki, przemoc... Posiadając bogate doświadczenie, pomimo upływu lat, wciąż dostrzegamy potrzebę szukania nowych środków wyrazu, nowych form realizacji idei profilaktycznych.
 
      Nie sposób nie wspomnieć tu o naszym Patronie- Marku Kotańskim, który wiązał z Teatrem Profilaktycznym wielkie plany. Miał zwyczaj mawiać "(...) Dotychczas miałem zaszczyt pracować z młodzieżą chorą, teraz widzę ogromną potrzebę rozszerzenia tej działalności o pracę z młodzieżą zdrową, chcę pracować z młodzieżą zdrową...". Również On widział w tym teatrze jedną z zapewne wielu atrakcyjnych metod pracy z młodymi ludźmi,  w przekazywaniu treści merytorycznych w atrakcyjny sposób, bez nadmiernego dydaktyzmu, naiwności, konformizmu, fałszu. Mieliśmy w planach realizację wielu projektów oscylujących wokół szeroko pojętej profilaktyki społecznej, gdzie dzieło Marka Kotańskiego, jakim było m.in. powołanie do życia jednych z pierwszych w Polsce ośrodków leczenia narkomanów, zostałoby dopełnione stworzeniem skutecznych form i metod przeciwdziałania wszelkiego rodzaju uzależnieniom. Mimo, iż odszedł, to Jego idee kontynuuje teraz wielu wspaniałych ludzi, choć trudno nie odczuwać braku Jego charyzmy, poczucia humoru, ogromnej konsekwencji i tej niepowtarzalnej siły, którą emanował i którą roztaczał wokół siebie...
 
     Obecnie Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego to organizacja, która swoją aktywność na polu profilaktyki pierwszorzędowej, promocji zdrowego stylu życia, jasnego opowiadania się po stronie świata wolnego od wszelkich używek i przemocy realizuje rokrocznie- dzięki uwzględnianiu w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wielu Miast i Gmin w całej Polsce. Nasze autorskie programy profilaktyczno- wychowawcze, które są konsultowane m.in. przez Joannę Mikułę, psychologa-terapeutę, b. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Joannę Kotańską, psychologa i córkę Marka Kotańskiego, dr Barbarę Niemiec, pedagoga i znaną działaczkę opozycji w Małopolsce, profesora Bogusława Żurakowskiego, pedagoga, naukowca, poetę, "strażnika" uczenia wartości w wychowaniu, Monikę Walden- Chmielowską, psychologa, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz chyba wszystkie ważne instytucje i organizacje zajmujące się w Polsce profilaktyką społeczną- stanowią uzupełnienie długofalowych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.
    
     Nasze zawsze głęboko poruszające spektakle stanowią  mocny asumpt do spotkania, rozmowy z dziećmi i młodzieżą na tematy związane z dokonywaniem w życiu właściwych wyborów. Omówienia problemów prowadzą psycholog lub pedagog i policjant- specjalista m.in. w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji lub specjalista Komendy Miejskiej Policji zajmujący się przeciwdziałaniem patologiom i demoralizacji dzieci i młodzieży. Osoby te podlegają nadzorowi pedagogicznemu prowadzonemu przez Małopolskiego Kuratora Oświaty nad Studiem Profilaktyki Społecznej jako Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli, która w teatrze odpowiada za merytoryczną podbudowę i przebieg spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz szkoleń dla dorosłych.
 
     Nowe wyzwania, jakie stają dziś przed nami, to m.in. głośny ostatnio problem tzw. „dopalaczy” (BZP). Są to wciąż legalne substancje psychoaktywne, których działanie i skutki zażywania, praktycznie niczym nie różnią się od działania „klasycznych” narkotyków. Kwestią czasu pozostaje delegalizacja „dopalaczy” poprzez stosowne zapisy w opracowywanym projekcie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co jest pożądane jak najszybciej, ale to przecież nie „załatwi problemu”. Narkotyki te, przez to, że są łatwo dostępne i legalne, ukazują nam niewydolność zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, nie tylko w Polsce, w sposób dotkliwy i jaskrawy. Problem jest poważny, bo np. z ostatnich badań prowadzonych w Niemczech wynika, że jeden z tych środków ma czterokrotnie silniejsze działanie od haszyszu… Cynizm producentów „dopalaczy” polega m.in. na tym, że na opakowaniach tych środków piszą ”Produkt nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Produkt przeznaczony wyłącznie do celów kolekcjonerskich”. Świętowanie 10 lat istnienia, nie przesłania nam zadań, które stają przed nami wraz z rozpoczęciem nowego roku, daje natomiast wiarę, że nas Państwo znów wesprzecie w tej często „nierównej walce”…

     Nie byłoby Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego, gdyby nie ogromne zaufanie, jakim obdarzało nas przez te 10 lat wielu Wspaniałych Ludzi- Pełnomocników Wójtów Burmistrzów, Prezydentów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Koordynatorów Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków GKRPA, Dyrektorów szkół, Pedagogów szkolnych i wielu, wielu innych Osób, którzy w profilaktyce widzą głęboki sens. Chciałbym Państwa zapewnić, że każdego dnia zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nas spoczywa. Wierzę, że wspólnie z Państwem udało nam się wielu ludzi ustrzec przed poważnymi problemami i złem, jakie mogą być wynikiem braku wiedzy, czy dokonywaniem błędnych wyborów.

     Za okazane zaufanie, serce, wsparcie w trudnych chwilach i Wspaniałą Współpracę przez te ostatnie 10 lat, pragnę Wszystkim Osobom i Instytucjom współpracującym z nami, Gorąco i Serdecznie Podziękować.

     W 1999 roku byliśmy pierwszym w Polsce Teatrem Profilaktycznym, który wytyczał nowe kierunki działań na polu profilaktyki, nie tylko teatralnej. Na pewno wówczas była to "nowa jakość działania". Wiele agencji aktorskich, "miłośników" aktorstwa, amatorskich grup para-teatralnych i zwyczajnych "chałtur" wypaczało sens takiej pracy, czyniąc często w gminach i szkołach "więcej szkody, niż pożytku", wielu nieudolnie kopiowało naszą działalność, niewybrednie podszywając się pod nas, może z chęci zaistnienia, może z chęci zysku. Jednak mimo wielu różnych burz i przygód, po dekadzie nieprzerwanej działalności jesteśmy pewni, że w 2009 roku proponujemy i w kolejnych latach nadal będziemy proponować Państwu nie tyle już może "nową", ile na pewno sprawdzoną jakość działania na polu profilaktyki...

                                                                      Serdecznie zapraszam do współpracy                   

                                                mgr Adam  Rynkiewicz
Dyrektor Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego i SPS NPDN