Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
31-128 Kraków - Stare Miasto, ul. Karmelicka 28/9A
tel./fax 012 430-19-20, 626-94-30
e-mail: biuro@profilaktyczny.pl, www.profilaktyczny.pl
Marek Kotański w Teatrze Profilaktycznym - więcej »
Opinie, patronaty, podziękowania


Świadectwo ochronne znaku towarowego
Świadectwo ochronne znaku towarowego
Świadectwo ochronne znaku towarowego
Świadectwo ochronne znaku towarowego
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Sprawiedliwości - Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Sprawiedliwości - Podsekretarz Stanu
Minister Zdrowia
Minister Zdrowia
Ministerstwo Kultury - Departament Edukacji Kulturalnej
Ministerstwo Kultury - Departament Edukacji Kulturalnej
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Stowarzyszenie "Monar"
Stowarzyszenie "Monar"
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
Małopolski Kurator Oświaty
Małopolski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Podlaski Kurator Oświaty
Podlaski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - Pani Marta Mordarska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - Pani Marta Mordarska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - Pani Marta Mordarska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - Pani Marta Mordarska
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wiceprezydent Miasta Krakowa
Wiceprezydent Miasta Krakowa
Urząd Miasta Krakowa - Wydział Spraw Społecznych
Urząd Miasta Krakowa - Wydział Spraw Społecznych
Urząd Miasta Krakowa - Wydział Spraw Społecznych
Urząd Miasta Krakowa - Wydział Spraw Społecznych
Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki
List od Pani Joanny Kotańskiej
List od Pani Joanny Kotańskiej
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Zespół Szkół w Starym Polu
Zespół Szkół w Starym Polu
Gimnazjum nr 4 w Tarnowie
Gimnazjum nr 4 w Tarnowie
Gimnazjum nr 2 w Giżycku
Gimnazjum nr 2 w Giżycku
Gimnazjum w Sieprawiu
Gimnazjum w Sieprawiu
Gimnazjum w Stoczku Łukowskim
Gimnazjum w Stoczku Łukowskim
Szkoła Podstawowa w Stoczku Łukowskim
Szkoła Podstawowa w Stoczku Łukowskim
Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE
Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE
Dzierżonowski Ośrodek Kultury
Dzierżonowski Ośrodek Kultury
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej
Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu
Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu
Zespół Szkół w Tłuszczu
Zespół Szkół w Tłuszczu
Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
Starosta Cieszyński
Starosta Cieszyński
Urząd Gminny w Bobrownikach
Urząd Gminny w Bobrownikach