Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
31-128 Kraków - Stare Miasto, ul. Karmelicka 28/9A
tel./fax 012 430-19-20, 626-94-30
e-mail: biuro@profilaktyczny.pl, www.profilaktyczny.pl
Marek Kotański w Teatrze Profilaktycznym - więcej »
Wielka fuzja na rynku teatrów profilaktycznych!
Wielka fuzja na rynku teatrów profilaktycznych!
16.08.2011 23:20
Szanowni Państwo,
 
Wakacje to prawie dla nas wszystkich czas relaksu, odpoczynku, “ładowania akumulatorów”.... Ale nie dla Teatru. Dla nas był to czas intensywnej pracy, dzięki której udało nam się dokonać swoistej fuzji na rynku profilaktyki przez sztukę. Miło nam zakomunikować, że pierwszy i najstarszy w Polsce Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego oraz Teatr Grecki Katharsis postanowiły połączyć się na płaszczyźnie organizacyjno-administracyjnej. Dzięki temu połączeniu, każdy z Państwa może znaleźć w bogatej ofercie obu teatrów coś dla siebie... Jednocześnie pragniemy podkreślić, że koncepcja teatrów, wypracowywana przez każdego z nich z osobna, nadal pozostaje czymś odrębnym.
W praktyce dla Państwa oznacza to tyle, że wykonując jeden telefon do Biura Organizacji (12) 430-19 20 lub (12) 290-66-60 - uzyskacie Państwo informacje dotyczące obu Teatrów w zależności od zapotrzebowań danej gminy czy szkoły.
 
Oferty obu teatrów dostępne są na stronie www.teatryprofilaktyczne.pl.
Nie są to naturalnie jedyne zmiany, z jakimi gminne komisje, profilaktycy, wychowawcy oraz wszyscy zajmujący się przeciwdziałaniem wszelkiego rodzaju patologiom społecznym będą się mierzyć od września.
 
W maju 2011 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kilka miesięcy wcześniej weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obie ustawy znacząco starają się zmienić myślenie o szeroko rozumianej profilaktyce społecznej, dlatego osobiście wiążemy z ich obowiązywaniem duże nadzieje.
 
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przewidującą zakaz używania kolejnych substancji psychoaktywnych, m.in. pochodnych amfetaminy, które wchodzą w skład dopalaczy. Nowelizacja rozszerza listę kontrolowanych środków i substancji chemicznych o pochodne aktynonu, metylon, butylon, pochodne piperazyny, pochodne fenyloetyloaminy oraz inne związki chemiczne: fluoroamfetaminy i naphyrone. Mają one działanie psychoaktywne, wywierają wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.
 
Na liście zakazanych substancji znalazły się m.in. syntetyczne kannabinoidy, które znajdują się w mieszankach ziołowych, które były oferowane w sklepach internetowych i sklepach z tzw. produktami kolekcjonerskimi. Zakazane są także katynony - alkaloidy naturalnie występujące w afrykańskiej roślinie khat (czuwaliczka jadalna). Na listę wpisano metylon - substancję syntetyczną, psychoaktywną, powodującą m.in. niepokój i stany lękowe. W ciągu ostatnich dwóch lat do listy zakazanych substancji dopisano już kilkanaście nowych pozycji wchodzących w skład dopalaczy, m.in. benzylopiperazynę, mefedron i syntetyczne kannabinoidy.
 
Pod koniec listopada ubiegłego roku weszła w życie nowela ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która zakazuje produkcji i wprowadzania do obrotu produktów, które mogą być używane jak środki odurzające lub substancje psychotropowe, czyli np. dopalaczy.
 
Dnia 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających zjawisku przemocy w rodzinie, zmiana świadomości społeczeństwa, skuteczna ochrona ofiar przemocy, w tym w szczególności dzieci, stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od ofiar oraz zmiana postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Dodatkowo, zgodnie z nowelizacją, na gminę nałożono nowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz ochroną jej ofiar. Wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, jak również inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
 
 
Serdecznie zapraszam do współpracy w nowym roku szkolnym!
 
Joanna Dulewicz
Dyrektor ds Promocji

Powiadom znajomego
Wydrukuj artykuł (pobierz PDF)